Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  1 seri nolu Transfer Fiyatlandırması Tebliği, 18 Ocak 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır.   ...
 
  2007 yılı için yeniden değerleme oranı %7.2 (yedi virgül iki) olarak tespit edildi. Belirlenen söz konusu oran aynı zamanda 2007 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.(bkz. 377 nolu VUK Tebliği).   ...
 
25 nolu VUK Sirküleri ile, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin aylık dönemler halinde verilen Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu sırasıyla 2008 yılının 23 ve 24 Ocak tarihlerine ertelenmiştir. ...