Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  Devlet yardımları ve teşvik unsurlarını içeren kararname tümüyle yenilendi. Yatırım indirimi bu kararnameden de çıkartıldı. Gümrük ve KDV teşviği devam ediyor. Kredi faizlerinin ve elektrik faturasının kısmen ödenmesi kabul edildi. Yine, Hazineden teşvik almak, yardımlardan yararlanmak için ...
 
  Mükelleflerin e-bildirge verme zorunluluğu, iki sigortalıya indirgendi. Zamanında verilse bile, e-bildirgesini kağıt ortamında verenlere idari para cezası uygulanacak. ...
 
  Serbest Bölgedeki kullanıcı gerçek ve tüzel kişiler, sicil defterine kaydedilmek zorundalar. 7 Kasım 2006 tarihli RG’de yayınlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği değişikliğine göre, kullanıcılar sicil defterine kaydedilmek ve verilerini bilgi işlem teknolojileriyle işlemek zorundalar. Ayrıca, ...
 
  Konuyu düzenleyen 101 Nolu KDV Genel Tebliği, 15 Kasım tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. ...
 
  2006 yılı için yeniden değerleme oranı %7,8 olarak açıklandı.   ...
 
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Vergi Anlaşması Yapıldı ...
 
  YMM Raporları konusuna değinen 12 sıra nolu ÖTV Tebliği 28 Kasım 2006 tarihli RG’de yayınlandı.   ...
 
  Yeniden değerleme oranının 2006 yılı için %7,8 olduğunu bildiren 363 sıra nolu VUK Genel Tebliği 28 Kasım 2006 tarihli RG’de yayınlandı.   ...