Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Merkez Bankası’nın 5.10.2017 Tarihli ve 10507/20106 Sayılı Kararı, 18.10.2017 Tarihli ve 30214 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlandı. Bu Karar ile Birlikte, Takasbank’ın Gerçekleştirebileceği Faaliyetlere İlave Yapılmıştır ...
     
Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde yayımlanan duyuru ve e-bildirge ana ekranında yer alan açıklamaya göre, 2016-Aralık, 2017-Ocak ve 2017-Şubat Aylarına Ait ertelenen SGK Prim borçlarının hangi tarihe kadar ödenmesi gerektiği duyurulmuştur. ...
     
03.10.2017 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi E-beyanname sitesinde 1 nolu KDV Beyannamesinde değişiklik yapıldığına dair duyuru yayımlanmıştır. ...
     
03.10.2017 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi E-beyanname sitesinde Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde değişiklik yapıldığına dair duyuru yayımlanmıştır. ...
     
15.6.2013 Tarihli, 426 Seri No’lu VUK Genel Tebliği ile YN ÖKC (Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları) Kullanma Mecburiyeti Başlama Tarihleri Belirlenmiş, 5.8.2016 Tarihli ve 473 No’lu VUK Genel Tebliği ile YN ÖKC Kullanma Mecburiyeti Başlama Tarihleri Değiştirilmişti. Maliye Bakanlığı, 30.9.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi ...
     
03.10.2017 tarih 30199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile malların ambalajlanmasında, taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulması belli bir standarda bağlanmıştır. ...
     
27.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ‘’Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilecek kazancalar için ...
     
Ülkemize 31.12.2017 tarihine kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına, getirdiği turist başına 30 (Otuz) Amerikan Doları destek sağlanacaktır. ...
     
Ülkemizin akdetmiş olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin ...