Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Vergi tarifesi nedeniyle asgari ücrette meydana gelen azalmanın asgari geçim indiriminde artış yapmak suretiyle telafisini sağlayan Kanun yayınlandı.  28.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6753 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununa geçici 86’ncı madde eklenmiş olup, bu madde ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ...
     
Amme Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması için Çıkartılan 6736 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Sürelerin Bazıları için Başvuru Süresi 25.11.2016 Tarihine (Bu Tarih Dahil) Uzatıldı. Kasa, Ortaklardan Alacaklar, Amortismana Tabi Kıymetler ve Stok Kayıtlarının Düzeltilmesi ile İlgili Süre Uzatılmadı. ...
     
6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Eylül 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin ...
     
6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılarak, Çalışanların İşverence BES’e Dahil Edilmesi Zorunluluğu Getirildi. 28.03.2011 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa ek madde eklenmiştir. Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planın dahil ...