Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 524 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar ...
     
25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ gereğince; elektronik belge olarak düzenlenen belgeler 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecek olup mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 ...
     
15.1.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Tebliğ ile Değerli Konut Vergisinin (DKV) uygulanmasındaki bir çok soruya açıklık getirildi. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut ...