Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Elektronik ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderirken çalışanların ücret bilgilerinin gizliliğinin ihlalini önlemek için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ...
     
01/1/2020 tarihinden itibaren ülkenin tamamında Muhtasar ve Prim Hizmet Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçildiğinden, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri hariç olmak üzere 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi verilemeyecektir. 2020/Ocak ayından itibaren ...
     
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 6.1.2020 tarihli ve 27998389-010-06-02-13659 sayılı Genelgesi yapılacak seyahatlerde vergiden istisna tutulacak harcırah tutarları açıklandı. ...
     
Gelir Vergisi’nden istisna Kıdem Tazminatı Tavanı 27998389-010-06-02-13659 no’lu Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi ile 1.1.2020-30.6.2020 tarih aralığı için 6.730,15 TL olarak belirlenmiştir. ...
     
Bu değişiklik ile 1.9.2020 tarihinden itibaren, Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydolmak zorundadırlar. Kayıt sonrasında sistem üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecektir. ...
     
4 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 514 seri nolu VUK Tebliği ile, kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme ...
     
2 Ocak 2020 tarihli ve 30996 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)” yayımlandı. Söz konusu Karar ile KDV oranı; tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %1, aşağıdaki listede yer ...
     
31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Karar Gereğince 01.01.2020-30.06.2020 Döneminde Alkollü İçki ve Sigarada Vergi Artışı Yapılmayacağına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı ...
     
310 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanacak vergiden müstesna yemek bedeli tutarı KDV Hariç 23,00 TL; yol bedeli ise 12;00 olarak açıklandı ...
     
31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı (4.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 64 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedelleri açıklanmıştır ...
     
Sayfalar :  1 2 3