Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
7161Sayılı Kanun ile ‘’Kur farkı’’ nın KDV matrahına dahil olduğuna yönelik kanuni düzenleme yapılmıştır. ...
     
E-Arşiv Raporlarının (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer benzeri elektronik belgelere ait raporları) aylık olarak oluşturup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a 2018 Yılı Aralık ayı E-Arşiv raporunu 2/1/2019 gününün sonuna kadar, 1/1/2019 tarihinden itibaren ise; günlük ...
     
Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2’ nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil), ...
     
Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi e-Beyanname Sitesi Üzerinden Yapmış Olduğu Duyuru İle 2019-Ocak KDV Beyannamesi’nden Başlamak Üzere KDV-1 Beyannamesinde Yer Alan ‘Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Satırında Değişikliğe Gitmiştir ...
     
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 8.1.2019 tarihli 27998389-010-06-0287 sayılı genelge ile 1/1/2019-30/6/2019 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiş; buna göre de yılın ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı değişmiştir. ...
     
31.12.2018 tarih ve 30642 Sayılı (4. Mükerrer) Resmî Gazete ’de Yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:11 İle Birlikte, Araç Sınıfları İtibarıyla Kullanmaları Yasak Olduğu Halde Bu Köprüleri Kullanan Araçlara Kesilen Cezalar Ve Bu Cezalara İstinaden Ödenen Tutarlarda Düzenlemeye Gidil...
     
06.12.2018 tarih ve 30617 Sayılı Resmî Gazete ’de Yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği İle Yönetmelik Kapsamındaki Kurum-Kuruluşlar (A.Ş. ve Ltd.Şti’ler dahil) PTT’ye Başvurarak Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorundadır. ...
     
02.01.2019 tarih ve 30643 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ İle Birlikte, Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Belirlenmiştir ...
     
Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye 1.1.2019 tarihinden itibaren 25 kuruş ücret karşılığı verilecektir. ...
     
SPK, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (III-52.1.b) Yayımladı ...
     
Sayfalar :  1 2 3