Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Karşılıksız her bir çek yaprağı için bankalarca ödenmesi gereken tutar 27.1.2017’den sonra uygulanmak üzere 1.410 TL olarak değişti. 20.1.2017 tarihinden önce bastırılan karşılıksız her bir çek yaprağı için ödenmesi gereken tutar 815 TL oldu. ...
     
Karar Defterinin kapanış tasdiki ve ara tasdiklerin 31.01.2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. ...
     
Tebliğim amacı, Çekte Yer Alacak Mersis Numarası İle Karekodun Tanım ve İçerikleri ile Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşımı Sisteminin kurulmasına ve Bu Sistemde Tutulan Bilgilerin Üçüncü Kişilerin Erişimine Sunulmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirlemektir. ...
     
03/01/2017 tarihli 27998389-010-06-02-66 sayılı genelge ile 01/01/2017-30/06/2017 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiş buna göre de yılın ilk yarısında uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı değişmiştir. ...
     
Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %10,75 olarak Tespit Edilmiştir.  ...
     
31.12.2016 tarihli 29935 sayılı Resmi Gazete’de T.C.M.B.’nin Reeskont İşlemlerinde Uygulayacağı İskonto Oranları ile Avans İşlemlerinde Uygulayacağı Faiz Oranları Yayımlanmıştır. ...
     
30.12.2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ kararı ile 2017 yılı Asgari Ücreti belirlendi. Ayrıca, Sigorta Primine Esas Taban ve Tavan Ücret ile Asgari Geçim İndirimi tutarlarını belirlenmiş ve aşağıdaki tablolarda bu açıklamalara yer verilmiştir. ...
     
İşçinin günlük asgari ücreti 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere 59,25 (Elli Dokuz virgül Yirmi Beş) Türk Lirası olarak belirlenmiştir. ...
     
27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 79 sıra numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile birlikte, 2017 yılına ait Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas ...
     
27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 78 sıra numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile birlikte, 2016 yılına ait maktu harçlar belirlenmiştir. Harçlarda, yeniden değerleme oranında (%3,83) artış yapılmıştır. ...
     
Sayfalar :  1 2