Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  Yeni Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanununun uygulanması 1.1.2007’den 1.07.2007’ye kadar ertelendi ...
 
  Kurumlara yapılacak ödemelerde 2007’de uygulanacak yeni tevkifat oranları açıklandı   ...
 
  Gerçek kişilere yapılacak ödemelerde 2007’de uygulanacak yeni tevkifat oranları açıklandı ...
 
  Daha önce 339 ve 333 nolu VUK Tebliğleri ile açıklanan amortisman listesine eklemeler yapıldı ve bazı oranlar değişti ...
 
  Transfer fiyatlaması suretiyle örtülü kazanç dağıtımı 1.1.2007′de yürürlüğe girdi. Örtülü sermaye maddesi ise 1.1.2006′da yürürlüğe girmişti.   ...
 
  Yeni Tarife 259 nolu GVK Tebliği ile duyuruldu: 7.500 YTL’ye kadar % 15 19.000 YTL’nin 7.500 YTL’si için 1.125 YTL, fazlası % 20 43.000 YTL’nin 19.000 YTL’si için 3.425 YTL, fazlası % 27 43.000 YTL’den fazlasının 43.000 YTL’si için 9.905 YTL, fazlası % 35 vergi uygulanaca...
 
  Maliye Bakanlığı, birçok vergi kanununda yeralan vergilerin yeniden değerleme oranında artırılacağı hükmüne binaen, çıkardığı tebliğlerle, artırılmış vergi ve hadleri 20 Aralık 2006′daki Resmi Gazetede açıkladı.   ...
 
  2007′nin başında AB’ye giren Bulgaristan ve Romanya, 26 Ocak’ta yayınlanan bir BKK ile, gümrük birliğine kabul edildi.   ...