Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  KDV Kanunundaki yeni hükümlerle ilgili açıklamaları içeren bu genel tebliğ 19 Ocak 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. ...
 
  Kurumlar Vergisi Kanununun 8′inci maddesine 5281 sayılı Kanunla eklenen bir bent ile, yıllardan beri geçici madde olarak hüküm ifade eden kurumların gayrimenkul ve iştirak kazancı satış istisnası kalıcı hale getirildi.   ...
 
  Maliye Bakanlığının www.gelirler.gov.tr adresinde yayınladığı 24 nolu KDV sirküleri, 2005 yılı başında yapılan KDV oranı indirimlerine açıklık getirdi. Konuyla ilgili detaylı açıklama 2005-15 nolu bültenimizde yer almaktadır.   ...
 
31.12.2004 Tarihli Yabancı Para Kurları Belirlendi ...