Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
30.06.2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2707 sayılı CB Kararıyla, işçileri işten çıkarma yasağı, ahlaki sebeplerle fesih haricinde, 1 Temmuz’dan itibaren bir ay uzatılmıştır. Ancak, işveren işçilere bu süre içinde ücretsiz izin verebilir. ...
     
30.06.2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2706 sayılı CB Kararıyla, 30.06.2020’ye kadar(bu tarih dahil) başvuranların herhangi bir ilave başvuru, işlem ve uygunluk testi yapılmaksızın daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için, aynı koşulları aşmamak kaydıyla kısa çalışma ödeneğinden ...
     
13.06.2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete ’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğ ile birlikte iskonto oranı %10, avans faiz oranı %9 olarak belirlenmiştir. ...
     
09.06.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Türkiye’nin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sağlanacaktır. ...
     
27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 311 No’lu GVK tebliği ile, icra ve iflas kanunu ile avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulamasına açıklık getirildi. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere (avukat vb) ...
     
27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 311 No’lu GVK tebliği ile, ücret gelirlerinin nasıl vergileneceği hususuna açıklık getirildi. Tevkif suretiyle vergilendirilmiş; a) Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü ...
     
Dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye'ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında vergilendirmenin nasıl olacağı tebliğle açıklandı ...
     
27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 311 No’lu GVK tebliği ile, 1 Ocak 2020’de başlayan binek oto aktif kıymetinin amortismanında ve bakım-onarım ve kullanım harcamalarındaki %70’i aşan kısma ait gider kısıtlaması uygulamasına açıklık getirildi. Kanun maddesinde yer alan binek otomobil ifadesinden Türk Gümrük ...
     
1 Haziran 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem ...
     
Mali Bülten: 2020/59 – İşverenlerce Hizmet Erbabının İşe Gidip Gelmesi İçin Ödediği Paranın Vergiden İstisna Tutulmasında Usul Belirlendi ...