Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin Yeminli Mali Müşavir(YMM) Raporu’nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ...
     
Döviz cinsinden veya dövize endeksli olamayacak ve olacak sözleşmeler ile 13/9/2018’den önce yapılmış sözleşmelerin durumunun ne olacağı yeniden belirlenmiştir. ...
     
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin “İhracat Genelgesi” TCMB internet sitesinde 6.11.2018 tarihinde yayınlandı. İhracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. 180 gün azami süre olup bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip ...
     
Bazı mallarda tapu harcı, KDV ve ÖTV oranlarını düşüren 2018/287 sayılı Karar ile özellikle konut, eşya ve insan taşımaya mahsus motorlu araç, çekici, binek oto, mobilya ve klima, fırın, buzdolabı, ısıtıcı vs gibi beyaz eşya niteliğindeki elektronik aygıt piyasasında talebi artırıp, ekonominin canlandırılması &...
     
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında yaptığı değişikliklerle birlikte, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanması neticesinde 2012/1 sayılı Teşvik Tebliğinde revizyona gidilerek, hangi bakanlıkların veya kurumun hangi yatırım ...
     
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan bu Tebliğ ile döviz cinsinden ve/veya döviz endeksli olarak düzenlemeyecek sözleşme konuları belirlenmiş bulunuyor. ...
     
Bu Tebliğ ile 1.1.2023 tarihine kadar TTK kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının dikkate alınmayabileceği açıklanmıştır. Sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi halinde ise, her ...
     
Bakanlıkça belirlenenler hariç, bundan böyle sözleşmeler döviz cinsinden veya dövizle endeksli olamayacak. Ayrıca, 13.9.2018’den itibaren 30 gün içinde geçmişte düzenlenen -Bakanlıkça belirlenenler hariç- tüm sözleşmeler Türk Lirasına çevrilecek....
     
Son aylarda artmakta olan enflasyon ve kredi faizleri sebebiyle, caydırıcılığını kaybeden gecikme zammı oranı, %1,40’dan %2’ye çıkartılarak, ödenmesi gereken vergi vb’lerin ödenmeyip, amme borcunun kredi gibi kullanılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Karar 5/8/2018’den itibaren ...
     
4.9.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile birlikte ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek ve en az yüzde 80'inin bir bankaya ...