Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
 
Bültenler Tüm Bültenler İçin Tıklayın
[2019-27] - Mali Bülten: 2019/27 - Danıştay 3. Dairesi İhracat Götürü Gider İndiriminden Faydalanılması İçin Belge
Danıştay 3. Dairesi 2014/2414 Esas No, 2018/494 Karar No’lu kararı ile, ihracat hasılatının bindebeşinin aşılmaması koşuluyla, götürü gider indiriminin belgesi temin edilemeyen bir harcama olduğuna ve bu harcamanın muhasebe kayıtlarına    
[2019-26] - Mali Bülten: 2018/26 – Hazine ve Maliye Bakanlığı İhracat Bedellerinin Yüzde 80’inin Yurda Getirilmesi
Bilindiği üzere, 4.9.2018 tarihli 2018-32/48 nolu kambiyo tebliği ile, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresini sınırlayan hükümler altı aylık süre için (4.3.2019’a kadar) yürürlüğe konulmuştu.    
[2019-25] - Mali Bülten: 2019/25 –7162 sayılı Torba Kanunla Mükellefler Lehine Yapılan Değişiklikler
7162 Sayılı Kanunun 1,2,3 ve 4’üncü maddeleri ile gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine ilişkin bazı iyileştirici düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler şunları içeriyor: i) Evden üretip satan e-ticaret    
[2019-24] - Mali Bülten: 2019/24 – Kur Farklarının KDV Matrahına Dahil Olduğu Hüküm Altına Alınmıştır.
7161Sayılı Kanun ile ‘’Kur farkı’’ nın KDV matrahına dahil olduğuna yönelik kanuni düzenleme yapılmıştır.    
[2019-23] - Mali Bülten: 2019/23 – 01.01.2019 Tarihinden İtibaren E-Arşiv Raporları Günlük Olarak Gönderilecekt
E-Arşiv Raporlarının (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer benzeri elektronik belgelere ait raporları) aylık olarak oluşturup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a 2018 Yılı Aralık ayı    
[2019-22] - Mali Bülten: 2019/22 – 7143 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Hükümlerini İhlal Eden Borçlulara İlişkin
Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2’ nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini    
 
Haberler Tüm Haberler İçin Tıklayın
Ticaret Bakanlığı, üreticileri koruyan Yönetmelik değişikliğini yaptı
Ticaret Bakanlığı, üreticileri koruyan Yönetmelik değişikliğini yaptı: Bundan sonra, azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler
Devamını Okumak İçin Tıklayın...
7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılıp taksitlendirilen kamu alacaklarının ilk ödeme vadesi
7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılıp taksitlendirilen kamu alacaklarının ilk ödeme vadesi 01/10/2018 tarihinden 15/10/2018 gün sonuna kadar uzatıldı.
Devamını Okumak İçin Tıklayın...
[GIB] Gİ 2017 – 12 : Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin
22 Mart 2017 tarihli ve 90 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 23 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve 24 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi
Devamını Okumak İçin Tıklayın...
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 Tarihinde Yayımlanmış
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayın...
 
cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys from china cheap nfl jerseys wholesale cheap wholesale nfl jerseys wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china halfstaff.org/tmp/cl15.html halfstaff.org/tmp/ghd8.html halfstaff.org/tmp/ghd3.html