Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
 
Bültenler Tüm Bültenler İçin Tıklayın
[2018-46] - Mali Bülten: 2018/46 – Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Son Başvuru
31 Temmuz 2018 tarihli ve 30495 Mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (No:7) ile 7143 Sayılı Kanun’a İlişkin Bazı Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri 27.08.2018 tarihine uzatılmıştır.    
[2018-45] - Mali Bülten: 2018/45– Bilançoda Yer Alan Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin
25 Mayıs 2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7144 sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle VUK’a eklenen bir geçici maddeyle, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar    
[2018-44] - Mali Bülten: 2018/44– 1.7.2018-31.12.2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 5.434,42
Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 4.1.2018 tarihli 27998389-010-06-02-5278 sayılı genelge ile 1/7/2018-31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiş; buna göre de yılın ikinci    
[2018-43] - Mali Bülten: 2018/43 – 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması Hakkında Açıklamalar
2018 mali tatil kapsamında, 03.07.2018 ile 20.07.2018 tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin 27.07.2018 (dahil) tarihine kadar, 21.7.2018 ile 25.7.2018 tarihleri arasındaki yükümlülüklerin
[2018-42] - Mali Bülten: 2018/42 – Alacak ve Borç Senetlerine Uygulanacak Reeskont Faiz Oranları Güncellendi.
29 Haziran 2018 tarihli ve 30463 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan T.C.M.B. tebliğine göre 29.06.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde    
[2018-41] - Mali Bülten: 2018/41 – Yeni Kurulan ve Teşvik Belgesi Alan Sermaye Şirketlerinin Kur Farkı Değerlemesine
   
 
Haberler Tüm Haberler İçin Tıklayın
[GIB] Gİ 2017 – 12 : Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin
22 Mart 2017 tarihli ve 90 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 23 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve 24 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi
Devamını Okumak İçin Tıklayın...
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 Tarihinde Yayımlanmış
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayın...
Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin
25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme
Devamını Okumak İçin Tıklayın...
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı
Elektronik Kurumlar Vergisi Beyannamesini verme süresi 2 Mayıs 2016 sonuna dek uzatıldı. Ödeme Süresi de 2 Mayıs 2016’da sona ediyor.
Devamını Okumak İçin Tıklayın...
 
cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys from china cheap nfl jerseys wholesale cheap wholesale nfl jerseys wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china halfstaff.org/tmp/cl15.html halfstaff.org/tmp/ghd8.html halfstaff.org/tmp/ghd3.html